NIEUW(S) / info: Conciergerie@petiteshistoires.be

Hanoi Hannah

In de film 'Good Morning,Vietnam' uit 1987 kruipt de betreurde Robin Williams in de huidz van GI/DJ Adrian J. Cronauer die vanaf 1965 waanzinnig populair werd bij de Amerikaanse soldaten met zijn uitzendingen via de "Armed Forces Radio Service" (AFRS). Maar er was nog een andere stem die in Vietnam geregeld door de Amerikanen werd beluisterd; ze had een zoetgevooisd stemgeluid, sprak accentloos Engels en bracht vanuit het gehate Hanoi onheilstijding na onheilstijding, afgewisseld met pure Amerikaanse rockmuziek: Hanoi Hannah.

Op 30 september laatstleden overleed in Ho Chi Minh Stad Trinh Thi Ngo, die in de VS beter bekend was als Hanoi Hannah, maar die als omroepster voor het Noord-Vietnamese radiostation The Voice of Vietnam het pseudoniem Thu Houng ( de geur van de herfst) gebruikte. Het is niet geheel duidelijk hoe oud ze nu werkelijk is geworden. De meeste bronnen houden het op 87 jaar, wat betekent dat ze in 1929 ( en niet in 1931 zoals Wikipedia beweert) in Hanoi werd geboren in een welstellend gezin. Haar vader bezat de grootste glasfabriek in Frans Indochina. Omdat ze als opgroeiende tiener Amerikaanse films zonder onderschriften wilde kunnen bekijken stuurden haar ouders haar naar de Engelse les. Mogelijks was de keuze voor het Engels ook wel ingegeven door een aversie voor het Frans, in die tijd de gangbare taal in Hanoi. Haar vaardigheden in het Engels zouden uiteindelijk leiden naar een job bij de VOV in 1955, na de communistische machtsovername in Hanoi. Ze verzorgde er de Engelstalige uitzendingen, omwille van haar uitstekende uitspraak, in Vietnam een zeldzaamheid. Pas in 1965, toen de VS in de oorlog stapten kregen die uitzendingen een speciaal, patriottisch en anti-Amerikaanse toon. Dat was geen nieuwigheid. Voorheen , tijdens de oorlog tegen de Fransen, hadden de Noord-Vietnamezen het ook reeds in het Frans gedaan , waarbij ze zich specifiek richtten tot de gewone Franse soldaat . Ook Thu Houng sprak rechtstreeks tot de Amerikaanse GI's , die het als een sirenenzang moeten ervaren hebben daar diep weg in de Vietnamese jungle, in godvergeten plaatsen als Con Thien, Rockpile (Thon Khe Tri) of Ben Het . Om nog beter Engels te spreken had ze de de laatste resten van haar accent weten weg te werken met de hulp van een Australische journalist met Vietcongsympathieën.
Vooreerst waren het korte stukjes van een paar minuten enkele keren per week maar dat groeide na verloop van tijd uit tot 30 minuten durende uitzendingen meerdere malen per dag. Ze zou acht jaar in de ether blijven. Haar uitzendingen begonnen steeds op dezelfde wijze:

"This is Thu Huong, talking with American soldiers in southern Vietnam…”

Je kon er gif op innemen dat daags na een slachtpartij Hanoi Hannah de Amerikaanse verliezen in de oren van de uitgeputte troepen boorde. Soms bestond de uitzending enkel uit een opsomming van namen van gesneuvelde soldaten. Met vermelding van rang, eenheid en afkomst. Soms werden nieuw aangekomen troepen verwelkomd en aangeraden het land zo snel als mogelijk weer te verlaten: ze kon daarbij akelig nauwkeurig beschrijven waar welke eenheden onder welke bevelhebbers voet op Vietnamese bodem hadden gezet.. Ze liet er tegenover de nieuwkomers ook geen twijfel over bestaan dat hun overlevingskansen te verwaarlozen waren wanneer men ze opwoog tegen de onverzettelijkheid of beginselvastheid van de enige legitieme Vietnamese vertegenwoordiging..
Amerikaanse journalisten uit die tijd (Don North) beweerden dat de berichten soms danig overtrokken waren dat ze ongeloofwaardig werden en door GI's makkelijk konden worden weggezet als onzin. Vietnamveteranen dan weer zeiden dat het lange voorlezen van namen van gesneuvelden (vaak op vrijdagavond) wel degelijk invloed had op het moraal van de troepen. Ook de soms erg nauwkeurige localisatie van eenheden miste haar doel niet.
De scripts werden geschreven door de Noord-Vietnamese legerleiding en werden onveranderd door Thu Houng in het Engels vertaald en de ether ingesproken. Na de oorlog zou ze verklaren nooit lid te zijn geweest van de communistische partij, maar dat ze als patriot vierkant achter haar mededelingen stond. De uitzendingen bewezen ook hoe goed de Vietcong op de hoogte was van het Amerikaanse reilen en zeilen, wat de soldaten verontrustte omdat ze vaak minder informatie kregen van hun eigen zenders. Elk protest in de VS tegen de oorlog , elk anti-oorlogsartikel uit de Amerikaanse pers werd door Hanoi Hannah gebruikt om de troepen te ontmoedigen en ze wisten ook welke soundtrack ze daarbij dienden te gebruiken; Bob Dylan en Joan Baez waren vaste waarden, evenals de songs "Where have all the flowers gone" en "We'll have to get out of this place" , een song van Eric Burden die op Cronauers AFRS-zender niet meer gedraaid mocht worden..
In een interview met de Los Angeles Times uit 1998 zei ze over haar inzet tijdens de Vietnam-oorlog ( die in Vietnam de Amerikaanse oorlog wordt genoemd):

"The message that I wanted to send to each American soldier is "You are fighting for an unjust war and will die in vain.”

Na de oorlog vestigde Trinh Thi Ngo zich samen met haar echtgenoot definitief in Ho Chi Minh Stad, het vroegere Saigon. Ze kreeg twee kinderen, werd huisvrouw en werkte occasioneel nog voor de VOV.
In een interview op YouTube van enkele jaren terug heeft ze het onder meer over haar zoon die in de VS een kunstenaarsbestaan leidt. Je merkt dat ze er moeilijkheden mee heeft, al is het niet geheel duidelijk of dit met het kunstenaarsbestaan te maken heeft dan wel met de VS...

Roll over Beethoven

Tina S. , een zeventienjarig meisje uit de buurt van Parijs veegt de vloer aan met wie zich rockgitarist waant. Ze speelt van haar zesde en wilde klassiek gitarist worden. Toch werden Eddie en Wolfgang Van Halen haar idolen. De laatste zou al contact gezocht hebben. Waarschijnlijk nadat hij op YouTube zag hoe Tina gezwind en elektrisch door de derde beweging uit Beethovens Mondschein- Sonate raast..

 

http://www.youtube.com/watch?v=o6rBK0BqL2w&sns=em

 

 

 

 

 

Zwarte humor uit Västerbotten

Västerbotten is een Noord-Zweedse landstreek geprangd tussen Zweeds Lapland en de Botnische Golf ( het betekent zoveel als 'West- Botnië). Het is iets groter dan Vlaanderen maar telt minder inwoners dan Gent. De belangrijkste stad ( de snelst groeiende in Zweden) is Umeå. Västerbotten ligt ongeveer 1000 km ten noorden van Stockholm. Ondanks deze perifere situatie en de geringe bevolkingsdichtheid komen de twee grootste nog levende Zweedse schrijvers uit Västerbotten: Per Olov Enquist (1934) en Torgny Lindgren (1938).Overigens kwam ook de schrijver van de millenium-trilogie, de betreurde Stieg Larsson (1954-2004) uit Västerbotten.
Lindgren, lid van de Zweedse academie , groeide op in een gezin dat bij de grootouders inwoonde. Zijn grootmoeder had de gewoonte om de lange winteravonden bij het haardvuur te animeren met al dan niet verzonnen verhalen uit het verleden van de familie en van de streek, wortelend in een zompige religieuze of mythologische ondergrond. Als kleine jongen moet hij bijzonder onder in de indruk zijn geweest van die verhalen die vermoedelijk mee aan de basis liggen van zijn schrijverschap.
Op jonge leeftijd trok hij evenwel weg uit de streek en vestigde zich in Zuid-Zweden ( Småland) als leraar. Zijn eerste boek ( een dichtbundel) verscheen in 1965. Tot de vroege jaren 80 publiceerde hij bijna jaarlijks een nieuw boek waarin zijn lerarenbestaan en de sociaaldemocratie belangrijke inspiratiebronnen waren ( één boek gaat bijvoorbeeld over Olaf Palme). Geen enkele van die vroege romans werd in het Nederlands vertaald. Maar dan, in 1982 , verscheen ' Ormens väg på hälleberget' (vertaald als : De weg van de slang) waarin hij voor het eerst terugkeerde naar Västerbotten en het was meteen bijna wereldwijd een succes. De frequentie van zijn publicaties nam dan wel af, de kwaliteit werd er niet minder op, zodat bijna elk boek dat verscheen ook vertaald werd. Lindgren ontwikkelde voor de romans die voortaan bijna zonder uitzondering in Västerbotten zijn gesitueerd een kompleet nieuwe schrijfstijl, koel en afstandelijk maar toch ongeremd fantasierijk vol bijbelse symbolen en macabere humor en zelden lang uitgesponnen . Thematisch gaat het over de strijd tussen de rationele kijk op de wereld en de irrationaliteit van mens en natuur , over machtsmisbruik, over verstoring door creativiteit ..
Lindgren, die qua uitzicht lijkt te zijn weggelopen uit een boek van Tolkien, heeft een voorliefde voor de korte afstand en beschouwt zelf zijn kortverhalen bundel ( eigenlijk een raamvertelling) 'Merabs skönhet' ( Merab's schoonheid) uit 1983 als één van z'n best geslaagde boeken; een zwarte komedie. In een interview van een aantal jaren terug legde hij uit hoe hij eens had geprobeerd om een realistisch verhaal te schrijven, maar steeds weer tot de vaststelling kwam dat zijn pen met de personages van alles uithaalde wat realistisch gezien onmogelijk was en hij zo als vanzelf weer uitkwam bij het burleske, de waanzinnige uitvergroting of de sardonische humor. In de roman Norrlandse aquavit bijvoorbeeld, voert hij een predikant op die 40 jaar nadat hij een gemeenschap verwoed kerstende , nu alles in werk stelt om ze weer te ontkerstenen.
Na de succesvolle vertalingen van 'Dorés Bibel' (De Bijbel van Doré) en 'Norrlands akvavit' verscheen nu bij Uitgeverij De Geus een vertaling van Lindgrens laatste roman ( uit 2014) 'Klingsor' ( Het Groene Glas).
Op de achterflap staat te lezen dat het een ode aan de kunst is. Dat is maar hoe je het bekijkt; het boek bevat inderdaad interessante ideeën over kunst , maar ze worden de lezer kond gedaan door middel van een volkomen in eigendunk opgesloten stilleven- schilder , zodat een voorstelling van de kunst als producent van gebakken lucht nooit ver weg is. Het boek is in de wij- vorm geschreven en draait om een koppel dat een biografie wil schrijven over Klingsor , de schilder van stillevens uit Västerbotten. En zo wordt beginnend bij diens voorvaderen die ook al hun best deden om aan het alledaagse te ontsnappen ( de naam Klingsor werd van een vermeende edelman gestolen) het verhaal verteld van de onnavolgbare stilleven -schilder die op jonge leeftijd in een bos een openbaring had (want alle waarachtige kunst spruit voort uit een openbaring) : hij vond een glas terug dat door z'n voorvader ooit resoluut ( hij was gestopt met drinken) op een boomstronk was gezet. Dit beeld van het glas dat onderdeel van de natuur werd bracht hem bij de aanname dat alle materie leeft ( vreemd genoeg vormt een vergelijkbaar experiment door de jonge fysicus Nathan Englander- door sommigen de nieuwe Darwin genoemd- de aanzet tot het herformuleren van de wetten rond het ontstaan van het leven). Daar op dat punt in het bos start Klingsors kunst; hij volgt een schriftelijke cursus en via de aanmoedigingen van zijn mentor Fanny ( met wie hij later zal huwen) nestelt zich in de man een onstuitbare eigenwaan die heel het boek door het verhaal zal blijven animeren . Pogingen om haar van buitenaf te corrigeren mislukken jammerlijk en lijken eerder averechts te werken. Na een 'overzichtstentoonstelling' in een dorp in Västerbottom lijkt zijn naam gemaakt en drijft Lindgren zijn spot een versnelling hoger. Wanneer Fanny tijdens een busongeluk op gruwelijke wijze om het leven komt, blijft Klingsor in dezelfde bus werken aan een schets die maar niet wil lukken en wanneer hij kennis maakt met een door een beroerte getroffen buurman en zich voor het eerst waagt aan een portret slaagt hij daar niet in omdat de man voortdurend beweegt en zenuwtrekjes vertoont in z'n aangezicht wat hem doet besluiten de man te verstikken ten einde zijn stil-leven te kunnen afmaken.
Lindgrens schrijfstijl is erg sober , nergens bezondigt hij zich aan onnodige uitweidingen of aan tierlantijntjes. Er ontstaat een erg onderkoelde, soms zelfs kille en sarcastische humor omdat Lindgren , zoals een stilleven-schilder de naakte feiten beschrijft zonder daar commentaar op te geven of er een morele waarde aan te hechten.
Toch gloort achter de Werdegang van de schijnbaar onverstoorbare Klingsor ook een filosofische en wellicht autobiografische gloed die soms in een flits naar boven komt: de eigenzinnigheid als waarmerk van de kunstenaar, niets is ooit af, alles is materie en leeft, kunst hoe gebrekkig en onbeschrijflijk ook, heeft een helende werking.
Het groene glas is een vermakelijk boek , de biografie van een aanstekelijk gruwelijk dilettant wiens onverstoorbaarheid en eigendunk is geworteld in de overtuiging dat kunst de ware roeping van de mens is.

Torgny Lindgren / Het groen glas/ Uitgeverij De Geus / 2016 / 186 blz.

 

 

 

Assistens Kirkegård / Nørrebro

Belgiske Soldatergrave


Kopenhagen is een fietsstad. Alles staat er in functie van de tweewieler en de fietsers zelf gedragen zich daar ongeneerd naar, zoals bij ons automobilisten met oogkleppen zich nauwelijks bewust zijn van andere weggebruikers. Sommige fietsers slalommen aan waanzinnige snelheden over de brede , maar toch overvolle fietspaden tussen de onwennige toeristen door die zich op hun hotelfietsen van de ene attractiepool naar de andere begeven. En één van die attractiepolen is een kerkhof...

Aan het eind van de achttiende eeuw geraakten de begraafplaatsen binnen de oude stad van zo vol dat men besloot een soort van hulpbegraafplaats aan te leggen in Nørrebro, wat toen net buiten de stad lag. Op dit Assistens Kirkegård werden bij aanvang vooral de armlastigen begraven, maar in de loop van de negentiende eeuw werd het voor de betere burgerij in Kopenhagen bon ton om op dit mooi aangelegde kerkhof ( dat nu een park is) een plaatsje te reserveren. Rond 1870 geraakte ook het Assistens Kirkegård verzadigd en werd een nieuwe begraafplaats ingericht in het district Kongens Enghave, het Vestre Kirkegård.

Assistens Kirkegård wordt door de bevolking druk bezocht om er een rustige namiddag door te brengen, er te joggen,te studeren, te picknicken of er met de fiets door de lanen te rijden. Ook toeristen bezoeken de begraafplaats graag omdat op het Assistens Kirkegård de fine fleur van het Deense intellectuele leven begraven ligt: Hans Christian Andersen,Niels Bohr en Søren Kierkegaard, om nu maar de belangrijkste te noemen.
Katholieken en Luthersgezinden liggen uiteraard niet door elkaar. De Katholieken ( een minderheid in Denemarken) liggen in sectie D. Sectie E is voorbehouden voor de gelovigen van de Russisch-Orthodoxe Kerk . Ze liggen allemaal vrij dicht op elkaar in een apart perceeltje dat met een ijzeren hek van de rest is afgesloten. Op de meeste graven staat er enkel en sober houten kruis , gedateerd en genaamtekend in cyrillisch schrift .
Søren Kierkegaard ( let op de verschillende schrijfwijze, het huidige Deens heeft het over een Kirkegård) ligt bij de Luthersgezinden, wat logisch lijkt, maar ten tijde van zijn ter aarde bestelling niet zo simpel lag. Kierkegaard was op het eind van z'n leven erg tegen de Kerk van leer getrokken, wat hem onder meer door zijn broer niet in dank werd afgenomen.

Hoewel de begraafplaats als dusdanig in onbruikbaar is geraakt, blijken er af en toe toch nog mensen te worden begraven, vaak figuren die de massa aanspreken. Een druk bezocht graf- te zien aan de bloemen , wimpeltjes en tekstfragementen- is dat van Natasja Saad, een Deense Hip Hop-zangeres die in 2007 in Jamaïca bij een verkeersongeval om het leven kwam. Op verschillende plaatsen op het kerkhof staan plannetjes afgedrukt, met informatie over de locatie van de graven en een wegbeschrijving. Dat is wel nodig, Assistens Kirkegård is ongeveer 25 hectare groot en naast de grind - en asfaltwegen zijn er na verloop van tijd ook talrijke kleine paadjes ontstaan die de zoektocht bemoeilijken en soms het gevoel geven kompleet het spoor bijster te zijn.
Ook in de buurt van de graven van de Russisch-Orthodoxe gelovigen hangt zo'n plannetje afgedrukt en daar staat, nogal verrassend , aangeduid met het nummertje 4 : ' Franske og Belgiske soldatergrave '.
Je weet eerst niet goed wat je leest en de voor de hand liggende vragen duiken op ; hoe komen Belgische soldaten in Kopenhagen terecht en over welke oorlog hebben we het dan?
Na wat zoeken wordt het antwoord op de tweede vraag alvast duidelijk, of, toch bijna: ingezoomd tussen haagbeuk en opgesierd met een nogal pompeus aandoend en wat verwaarloosd oorlogsmonument staan 23 marmeren plaatjes schuin tegen de haagbeuk , voorzien van naam, legeronderdeel en datum van overlijden: alle soldaten stierven in januari of begin februari van het jaar 1919. Vier alleen al op 19 januari 1919. Het monument dat wat in de schaduw staat van uitbundig bloeiende rode rozen en blauw-paarse Perovskia is eigenlijk een marmeren plaat waaruit een beetje luguber een arm naar de hemel reikt ; het is alsof hij uit de aarde breekt om de levenden nog een laatste patriottische groet te brengen. De vingers zijn zo gevormd dat er een vlaggenstok in past. In de plaat is de leuze 'POUR LA PAIX' gegrifd.

Zover bekend liggen hier slechts twee Belgen: Alphons Volckeryck uit Lokeren en Charles Beugnies uit Frameries. Volckeryck is één van de soldaten die op 19 Januari overleed .In tegenstelling tot de Fransen draagt hun steen niet de naam van het legeronderdeel waartoe ze behoorden. Navraag leerde dat er in het verderop gelegen Vestre Kirkegård nog Belgen liggen ( met een heus monument) naast Britten, Fransen en Italianen. Wat is hier gebeurd in de nadagen van de 1ste WO?

Bij ontstentenis van oorlogsomstandigheden in het Kopenhagen van januari 1919 en met het gegeven dat zoveel jonge mannen kort op elkaar stierven is er eigenlijk maar één logische verklaring: ziekte. Het blijkt dat Denemarken na de wapenstilstand op 11 november 1918 overspoeld werd door vrijgelaten krijgsgevangenen, die via dit land in veiligheid poogden te komen. Na de oorlog was het spoorwegnet in Duitsland zo goed als onbruikbaar, Bovendien zagen de meesten een tocht door Duitsland terug naar huis wellicht niet zitten. Dan maar per schip naar Denemarken, of over land voor wie dichtbij zat: in Jutland, dat toen voor een stuk nog onder Duits bestuur stond bevonden zich twee krijgsgevangenkampen : Tinglev en Løgumkloster ( ook daar, tegenwoordig dus Deens grondgebied, liggen nog Belgische soldaten begraven). Alles samen wordt het aantal toegestroomde soldaten op dik 100000 geschat. Die werden in hospitalen opgevangen verspreid over het land (onder meer in Helsingør). Velen waren uiteraard verzwakt en werden geplaagd door allerlei aandoeningen toen ze het land binnen stroomden. Enkelen stierven aan typhus, maar de overgrote meerderheid, inclusief vermoedelijk de Belgen, stierven aan een uitloper van de Spaanse griep die in 1918 reeds overal in Europa honderdduizenden mensen het leven had gekost.
Op 'Flu Web', de 'Historical Influenza Data Base' van de universiteit van Melbourne staat daarover hetvolgende te lezen:

"...there were two great waves of influenza in Denmark during 1918; the first began suddenly in July and was over by September, while the second, which was far more severe and widespread, began in October persisting to the end of the year, and well into 1919. In January 1919, 109,253 influenza cases were notified, 43,850 in February, 36,523 in March, and 23,048 in April. There was a decided fall in the number during May only 7,441 cases being notified. A further reduction occurred in the next three months the Cases numbering 2,227 for June, 2,029 in July, and 2,214 in August.
It was expected that there would be considerable remission of the epidemic during December, but it appears from statements made in the Danish press that the influx of prisoners of war into Denmark from Germany served to renew the force of the infection. During January 1919 the disease was rife among French and Belgian prisoners of war quartered in Jutland "

Het monument op het Vestre Kirkegård werd in de vroege jaren twintig opgericht. Toen Koning Albert I in 1928 op staatsbezoek was in het land legde hij aan het monument een krans neer. Een vervelende zaak is wel dat op dit monument de naam van Jules Beugnies fout werd gespeld. Ook de naam van Alfons Volckeryck op het Assistens Kirkegård is fout gespeld. Dat is nu al bijna 100 jaar het geval. Van veel respect getuigt het allemaal niet. Een zoektocht op het internet, meer bepaald op het 'Belgian War Dead Register' van de overheid leert dat Jules Beugnies op 6/12/1888 in Wanbrechies werd geboren , dat hij soldaat 2de klasse was bij de Artillerie ( stamnummer 151/17068) en dat hij 'sneuvelde' in Kopenhagen. In zijn woonplaats Frameries werd een straat naar hem genoemd. Alfons Volckeryck is bij het Belgian War Dead Register niet gekend...Van beide landgenoten valt niet meer te achterhalen hoe ze krijgsgevangen werden gemaakt, wanneer dit gebeurde en waar ze verbleven, vooraleer in Denemarken verzeild te geraken..
In deze hoogtijdagen rond 1ste WO zou het toch wel gepast zijn om de geschiedenis van deze werkelijk onfortuinlijken, die na jaren van ontbering, in het zicht van de meet bezweken aan infectieziekten , te ontrafelen en aan de oppervlakte te brengen . En eindelijk eens hun namen correct te spellen.

Werner Bräunig: vergeten schrijver terug opgerakeld

In de Duitse tweede voetbalklasse ( Zweite Bundesliga ) speelt een ploeg met de weinig tot de verbeelding sprekende naam 'Erzgebirge Aue'. Het Ertsgebergte is een relatieve lage bergketen ( hoogste top rond de 1200m ) in het zuiden van de deelstaat Saksen en in het noorden van Tsjechië. Het gebergte is ongeveer van 150 km lang en 40 km breed en is al sinds mensenheugenis bekend om de ertsen die er te vinden zijn. Voor de industriële revolutie was dat voornamelijk tin, ijzererts, koper en zilver, maar later werden ook andere voor de industrie hoogst interessante delfstoffen gevonden. Na de 2de WO werd Saksen deel van de DDR en dat zou voor het Ertsgebergte belangrijke gevolgen hebben. De arbeiders-en boerenstaat hield er een aparte nomenclatuur op na; alle oude benamingen die niet Marxistisch-Leninistisch genoeg waren en/of verwezen naar een onzalig nazistisch of kapitalistisch verleden werden geweerd en vervangen door een naamgevingssysteem dat in het proletariaat was geworteld. Zo werd de grootste stad in het zuiden van Saksen,Chemnitz, ombenoemd naar Karl-Marx-stadt en kregen ook voetbalploegen een vleugje arbeiderstrots in hun naamgeving: Lokomotive Leipzig, Dynamo Dresden. Erzgebirge Aue was vroeger gewoon Wismut Aue naar het mijnbouwkundig bedrijf ,de 'SDAG Wismut', waaruit de ploeg ontstond en die één van de belangrijkste, maar ook één van de geheimzinnigste bedrijven was in de voormalige DDR.
SDAG staat voor 'Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft' en de naam Wismut is een verouderde Duitse naam voor bismut, één van de stoffen die er ontgonnen werd naast een hele resem andere zoals nikkel, kobalt , kwik en kaoliet ( chinaklei, gebruikt in de porselein- en papierindustrie). Maar de Russen aasden natuurlijk op geheel iets anders: uranium. Het was reeds langer bekend dat er uranium in de grond zat, maar die werd tot dan toe enkel als nevenproduct gewonnen. Russische mijnbouwingenieurs, mineralogen en atoomwetenschappers streken neer in het Ertsgebergte en werden aan het werk gezet om uranium op te delven voor het Russische atoomprogramma. Er was immers de inmiddels ontkiemde koude oorlog en na Hiroshima de nucleaire dreiging vanuit de VS . Het bestaande mijnbouwbedrijf Sachsenerz Bergwerk GmBH werd in 1946 overgenomen en omgevormd tot SAG Wismut. De DDR mocht daarin nog niet participeren. Pas later zou het SDAG worden. Alle opbrengsten werden in de beginjaren in het kader van de herstelbetalingen meteen overgeheveld naar de SU. Tussen de jaren 50 en de jaren 80 zou de DDR evolueren tot de derde grootste producent van uranium ter wereld ; meer dan 200.000 ton werd uit het Ertsgebergte naar boven gehaald...
De uraniumwinning gebeurde in het geheim, in die zin dat het gebied waar Wismut actief was , militair gebied werd met prikkeldraadversperringen, wachtposten en de dagelijkse inlevering van paspoorten voor alle werknemers. Dat waren , in de hogere echelons lui die een 'proletarisch verleden konden voorleggen' ( ze hadden bv als communist in een concentratiekamp gezeten) , maar die werkten onder het gezag van Russische militairen en mijnbouwingenieurs . Voor het zware werk onder de grond werd een beroep gedaan op gewezen mijnwerkers uit de steenkoolmijnen; die konden in de Wismut aanzienlijk beter verdienen dan in de koolmijnen .Maar de mijninstallaties hadden ook een plaats in het revanchistisch discours van de toenmalige SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands); in de mijnen werden de nog niet ten volle gedenazificeerden (gewezen SS'ers of Wehrmachtofficieren , maar ook hun kinderen) tewerkgesteld naast nakomelingen van gewezen bedrijfsleiders of professoren die in de regel geen proletarische stamboom konden voorleggen en daar dus eerst moesten voor zorgen vooraleer ze in aanmerkinging konden komen voor bijvoorbeeld een studie. Een andere groep mijnwerkers werd gevormd door de opgeschoten jeugd van de eerste naoorlogse generatie , de zogenaamde ' flakhelpersgeneratie', vijftienjarigen tot 19 jarigen, die op het eind van de oorlog door Hitler met een geweer de straat werden opgestuurd en die na de oorlog in het geruïneerde land, met zijn weggebombardeerde sociale en familiale netwerk , van hot naar her doolden , van de hand in de tand leefden en zich aan kleine criminaliteit bezondigden. Hen werd diep onder de grond, in de nauwe mijnschachten van het Ertsgebergte, structuur , hard labeur en arbeidsethos ingeprent. Één van die jongeren was de in 1934 in Chemnitz geboren Werner Bräunig.
Na de oorlog belandde hij wegens het bedrijven van zwarte handel in een heropvoedingsinstuut waar hij voor bankwerker leerde, maar die studie niet afmaakte. Hij werd in de SAG Wismut tewerkgesteld, maar werd opnieuw betrapt op zwarthandel waarvoor hij in 1953 tot drie jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. In 1954 kwam hij alweer vrij, vermoedelijk na een algemene amnestiemaatregel voor de kleine criminaliteit volgend op de ideologische ademruimte die ontstond na de dood van Stalin. In ieder geval leek Bräunig tot bezinning te zijn gekomen want hij trad toe tot de SED en ging werken, eerst in de papierindustrie en later als stoker in een wasserij.
In de vroege jaren zestig engageerde hij zich in de partij die met de slogan 'Greif zur Feder, Kumpel!' (Grijp naar de pen ,kompel) een nieuwe soort proletarische literatuur wilde lanceren . Literatuur van en voor de arbeider, waarin die als een idealistische held boven zichzelf en de wereld zou uitstijgen. Bräunig voegde de daad bij het woord en schreef tussen 1961 en 1965 aan zjn arbeidersepos 'Rummelplatz' , wat eigenlijk ' kermis' betekent. Maar dat pakte anders uit. Op het partijcongres van de SED in 1965 werd zowel het boek als de schrijver tot op het bot afgekraakt. Het boek, dat als werktitel ' Der Eiserne Vorhang' droeg ( het ijzeren gordijn) zou nooit gepubliceerd worden. Bräunig voelde zich tot in het diepste van zijn wezen gekrenkt en zou die krenking niet meer te boven komen. Op 14 augustus 1976 , amper 42 jaar oud , stierf hij aan de gevolgen van een verstrekkende alcoholverslaving in een miezerige ' Plattenbau'- flat in Halle an der Saale. De officiële doodsoorzaak luidde longontsteking.
Pas in 2007 werd Rummelplatz in Duitsland gepubliceerd , met een voorwoord van de Oost-Duitse schrijfster Christa Wolf (1929-2011) die het vroeger ook steeds voor hem had opgenomen. Het boek werd unaniem lovend onthaald en omschreven als een ontbrekende en nu teruggevonden schakel uit de Duitse na-oorlogse literatuur, ook al werden er voor het Westen soms oncomfortabele stellingen geponeerd ( die inmiddels op z'n minst gedeeltelijk door de geschiedenis zijn achterhaald) en vergaloppeert Bräunig zich af en toe in de passages waar hij oeverloos aan het filosoferen gaat en hij klinkt als een halsstarrig partij-ideoloog. Ijzersterk dan weer zijn de essentiële fragmenten in het boek ( en ook de reden waarom hij niet gepubliceerd mocht worden) waar Bräunig het dagelijks leven van de arbeiders beschrijft die dan wel in een systeem zijn gedwongen maar eigenlijk weinig wakker liggen van de ideologie. Daarvoor zijn er te veel beslommeringen, is er te veel grauwheid, te veel zoektocht naar banaal geluk en net als overal zijn er ook onderlinge conflicten, café-ruzies die uit de hand lopen, kommerloos vertier op de kermis, dronkenmansgebazel, naijver en wrijvingen tussen de generaties die op dat ogenblik in Duitsland door de oorlog en de schande die ze heeft meegebracht een extra dimensie krijgen. Kortom, niets wat een Politbureau wil lezen. Walter Ulbricht (1893-1973) die fragmenten uit het boek las begreep naar verluidt niet wie zo'n onzin wilde lezen, dermate vervreemd was de Oost-Duitse communistische elite van haar achterban. Je voelt in die realistisch weergegeven passages dat een man aan het woord is die het heeft meegemaakt!. De beschrijvingen van de mijngangen, het materiaal dat gebruikt wordt, de hardheid van het rotsgesteente dat telkens weer varieert , maar ook de productiebeschrijvingen en de menselijke verhoudingen in de papierfabriek klinken als uit de eerste hand.
Wie het boek nu leest vraagt zich af waarom over Bräunig en zijn boek zo vernietigend werd geoordeeld. Hij neemt best vaak het communistische bewind in bescherming, heeft weinig goede woorden over voor het kapitalistische Westen waarvan hij oprecht overtuigd is dat het opnieuw in fascisme zal uitmonden en dat hij ervan beschuldigt verantwoordelijk te zijn voor de problemen in het Oosten. Sommige passages zijn voor ons, die willens nillens tot het andere kamp behoorden , eye-openers. Zo stelt Bräunig dat de DDR niet anders kon dan op industrieel vlak het mindere broertje blijven van de Bondsrepubliek: ze beschikten bijvoorbeeld na de oorlog over slechts drie werkende hoogovens, terwijl dat in het Westen een veelvoud was. Het boek ( dat eigenlijk pas het eerste deel was van een groter gepland geheel dat nooit meer werd geschreven) eindigt op 17 juni 1953, de dag van de opstand van arbeiders in de belangrijkste Oost-Duitse centra; hier stelt hij zich onverbloemd op het standpunt van de SED, namelijk dat die vanuit het Westen ( meer bepaald door de Amerikaanse radiozender RIAS) werd opgezet. Één van Bräunigs hoofdrolspelers, de prototypische model-communist en voorman in de uranium-mijn Hermann Fischer sterft op die dag een marteldood; dat is een klein beetje van het goede teveel, zeker wanneer intussen is geweten hoe driest de Volksarmee tewerk ging om de opstand te onderdrukken ( Er werd in Halle wel een student door een verdwaalde kogel gedood, die achteraf door het regime- en tegen de wil in van de familie- als een martelaar naar voor werd geschoven).
Toch spaart Bräunig zijn kritiek op de overheid in de DDR niet. Vooral de hoge omes moeten het ontgelden, die geen verbinding hebben met wat werkelijk leeft en vaak vooral bezig zijn met hun eigen schaapjes op het droge te bregen . Christa Wolf haalt in haar voorwoord ( dat niet in de Nederlandse vertaling is opgenomen) twee belangrijke vaststellingen aan die niet anders dan gloedvol onderschreven kunnen worden: ondanks de blik van de alwetende achteraf blijft het boek staan als een huis ( en dat is m.i. vooral te danken aan de passages die het boek onpubliceerbaar hebben gemaakt) en iedereen die wil weten hoe het leven toen was in de DDR, welke hoop en welke doelstellingen er werden nagestreefd en hoe ontieglijk hard er werd gewerkt, die vindt in Rummelplatz ruimschoots zijn gading.

Werner Bräunig / Rummelplatz ( Kermis) , Lebowski , 2014- 688 blz

PS 1 17 juni is in de Bondsrepubliek nog steeds een herdenkingsdag ( Tag der Deutschen Einheit).
PS 2 Lokomotive Leipzig ( dat ooit de finale speelde van een Europabeker) bestaat nog steeds maar moet zoals ook de andere gewezen DDR- ploegen uit de stad (Chemie Leipzig en Rode Ster Leipzig) de beker tot op de bodem leegdrinken nu deze traditierijke clubs moeiteloos overvleugeld worden door de fusieclub RB Leipzig, waarbij de RB staat voor de Oostenrijke pepdrank-fabrikant en sponsor Red Bull.
PS 3 Na de wende werd de SDAG Wismut ontbonden en omgevormd tot een bedrijf dat zich tot doel stelde de milieuschade veroorzaakt door de mijnactiviteiten ( en waar ook Bräunig niet blind voor was) te herstellen..

'Ein musikalischer Spaß'

Wolfgang Amadeus Mozart hield van een grap zo nu en dan. Die waren niet steeds even verheven en soms zelfs een beetje flauw ( of wat dacht U van een canon voor zes stemmen met als enige tekst "Leck mich im Arsch" ?)
Maar de hierna volgende is misschien wel zijn meest geslaagde. Het lijkt er zelfs op dat het geintje dat hij zich met zijn in 1787 gecomponeerd stuk 'Ein musikalischer Spaß' ( muzikale pret) veroorloofde nog steeds aanhoudt . Strikt genomen was het in oorsprong zelfs geen grap ( anders had hij waarschijnlijk het Duitse woord 'Scherz' gebruikt ) maar werd het dat na z'n dood gaande weg door de verwarde ontvangst van de partij bij musicologen die het lange tijd zelfs een beetje geringschattend ' het boerensextet' noemden. 
Gelukkig kent Mozart vele bewonderaars, en dat zijn niet allemaal musicologen. Sommigen zijn zelfs behalve melomaan ook ornitholoog . En enkelen onder hen wijzen ons op een specifieke datum in Mozart's nagelaten geschriften: 27 mei 1784. Op die dag liep Mozart namelijk in Wenen opgeruimd een dierenwinkel binnen en floot , misschien zelfs een beetje uitdagend, een deuntje uit z'n laatste pianoconcerto ( KV 449 ) voor de kooi van een spreeuw. De vogel moet goed geluisterd hebben want hij herhaalde het wijsje prompt. Het is te zeggen, hij herhaalde het, maar in een afwijkende toon, die Mozart 's avonds neerschreef(foto)

Het verzette de componist in een danig enthousiasme dat hij de vogel meteen kocht. Voor 4 cent, weten we uit zijn notities. Onder de door de spreeuw gezongen versie noteerde hij : "Das war schön" ( dat was mooi).
Spreeuwen staan bekend om hun nabootsingskunst (mimicry) waarbij ze onder meer omgevingsgeluiden opnemen in hun zang. Maar een versie daarvan kan ook geobserveerd worden in hun zwermgedrag , een verbluffend stukje synchroonzwemmen in de lucht, waarvan hier een opname boven de koepel van de Dom van Berlijn ( Tilman Küntzel/Stare über Berlin ):

http://www.youtube.com/watch?v=Xu_4WV8Kzxk&sns=em

 

Het blijkt dat spreeuwen in een zwerm nauwlettend alle bewegingen van de dichtste zeven soortgenoten imiteren wat resulteert in sierlijke luchtacrobatiek .

De spreeuw moet Mozart, die ook een dierenvriend was, erg gebiologeerd hebben. Een andere eigenschap van de vogel heeft de componist vermoedelijk over de streep getrokken om hem aan te kopen : spreeuwen maken met de mens oogcontact en gaan , zoals een hond, een band aan (ook mensen gaan een band met hen aan: ze eten ze op..)

Hoe belangrijk de vogel was voor Mozart blijkt uit hetgeen hij ondernam toen de spreeuw in 1787 stierf. Dat was zo buitengewoon, dat het haast in elke biografie vermeldt wordt. Hij organiseerde een heuse begrafenis en declameerde een zelf geschreven gedicht. Dat stond in schril contrast tot de begrafenis van z'n vader ( in hetzelfde jaar ) die in een gemeentelijk massagraf terecht kwam en waarvoor Mozart-junior geen poot uitstak..

De Amerikaanse non- fiction schrijfster Elena Passarello schreef in het zomernummer van de Virginia Quaterly Review (VQR) een opgemerkt stuk over de invloed van de spreeuw op Mozarts muziek ( Twinkle, Twinkle, Vogel Staar). Ze begint haar analyse met de vaststelling dat veel vragen over Mozarts leven onbeantwoord blijven..: " For so much is left unanswered when a man falls from heaven and writes Don Giovanni.."
Wanneer er één constante valt af te leiden uit zijn omvangrijk oeuvre dan is het wel zijn zin voor verrassingen.
Zijn speelsheid, ontstaan of ten minste uitentreuren getraind tijdens zijn wonderkind-jaren aan de Europese hoven, zijn ontvankelijkheid voor alles wat rondom hem gebeurde ( hij componeerde zelden in complete afzondering) en zijn gebrek aan remmingen maken dat zijn muziek vaak vreemde en voor die tijd ongewone capriolen maakt. Het zou helemaal niet zo vergezocht zijn te beweren dat Mozart in de nabootsende spreeuw , die bovendien een eigen versie twinkeleerde, een boeiende speelkameraad had gevonden. 
Tijden het driejarig oponthoud van de vogel aan de Domgasse in Wenen componeerde Mozart zo'n zestig werken, waaronder 'Eine Kleine Nachtmusik', de Jupiter-symfonie,het pionoconcerto n°21 en het slot van 'Figaro' . Passarello denkt dat de aanwezigheid van de spreeuw in ruimten waar constant melodieën weerklonken, haast zeker tot wisselwerkingen hebben geleid; dat de door de vogel teruggekaatste klanken, waaraan een eigen draai werd gegeven, hun weg hebben gevonden op , of tussen Mozarts toonladders.

Ongeveer tegelijk met 'Eine Kleine Nachtmusik' ( meer bepaald zeven dagen na het verscheiden van de spreeuw) ontstond een ander werkje van zo'n 23 minuten lang dat na de dood van de componist werd teruggevonden en dat musicologen voor een raadsel stelde omdat de compositie zo weinig op de Mozart leek die ze meenden te kennen: Ein musikalischer Spaß. 
'Een afstotelijk, onevenwichtig en onlogisch bijeenvegen van materiaal zonder inspiratie', schreef een 20-ste eeuwse criticus daar ooit over. Ook de Wikipedia- bladzijden ( Engels-en Duitstalig) hebben moeite met 'Ein musikalischer Spaß'; de Duitse versie denkt dat het is geschreven vanuit een soort leedvermaak met amateurmuziekgezelschappen , die moeite hebben met muziek lezen en waarin noten voorkomen die lijken te zijn geschreven voor muzikanten met dikke vingers..Zowel de Duitse als de Engelse versie betogen aan het eind dat de erin voorkomende polytonaliteit zijn tijd vooruit was..

"Asymmetrical phrasing, whole-tone scales, and polytonality are foreign to music of the classical era. However, these became common for early 20th-century composers like Claude Debussy and Igor Stravinsky, who were searching for a new musical language. In this later context, these were legitimate new techniques in serious music. In Mozart's time, however, these non-classical 
elements gave the piece its comedy, expressing the composer's humor."

Ook Passarello gaat dieper in op het stuk en wat zij erover schrijft wijkt weinig af van wat enkele wetenschappers meer dan een decenium geleden reeds beweerden.
De psychologen Meredith West en Andrew King stelden dat Mozart de zang van zijn spreeuw in het stuk heeft verwerkt. Een spreeuw heeft de gewoonte om in een motief te knippen, met de brokken te schuiven, ze te hergroeperen, hier en daar een dissonant in te lassen en het geheel enigszins vals ten gehore te brengen. Vandaar dat de hoorns in ' Ein musikalischer Spaß ' zo vreemd en zelfs een beetje gek klinken. Ook het abrupte einde ( het is alsof de instrumenten plots allemaal de dienst weigeren), sluit aan bij de muzikale gewoontes van de spreeuw.

Luis F. Baptista (1941-2000) gewezen hoofd van de faculteit ornithologie van de universiteit van Californië en een wereldwijd expert op het gebied van de vogelzang gaf in een AAAS-lezing (American Association for the Advancement of Science) in Washington een extra argument ter ondersteuning van de spreeuw-theorie:

"Vogels als de spreeuw hebben twee stel stembanden, links en rechts van het strottenhoofd samen de syrinx geheten". Daarmee kunnen ze onafhankelijk van elkaar twee deuntjes zingen, desnoods in contrapunt - Johann Sebastian Bach zou trots op ze geweest zijn. Ik ken een geluidsopname van een spreeuw uit Nieuw Zeeland die tegelijkertijd een vliegenvanger en een meeuw imiteert. Luister naar de slotcadens in Ein musikalischer Spaß: het lijkt of je dissonanten hoort, maar in feite is het muziek in twee verschillende toonsoorten. Mozart wist van die tweevoudige zang. Zijn stuk is op te vatten als een laatste requiem voor zijn geliefde spreeuw."


Op de BBC werd 'Ein musikalischer Spaß' lang gebruikt als kenwijze bij de jaarlijkse verkiezing van 'The Horse of the Year'...

 

Bron: VQR / Summer Issue / Volume 92

ElenaPassarello publiceerde, naast een hele reeks artikels in diverse tijdschriften bij Uitgeverij Sarabande de non-fiction collectie ' Let Me Clear My Throat' In 2017 verschijnt bij dezelfde uitgever 'Animals Strike Curious Poses' .

 

Spaans supergraan komt eraan!

Wij eten al een poos ook met onze ogen en steeds minder om een hongergevoel te stillen; honger is een tijdstip in onze overvolle dag geworden. Maar er moet toch iets gestild worden en in toenemende mate wordt dat ons geweten . Dat rispt namelijk steeds weer op. Corrigeert ons, induceert soms angst en zoals bij alle princiepskwesties installeert het in ons een discrete waan . Ethisch eten is het nieuwe eten met aftrek van de oerdrift honger. Het is een nieuwe strategie in het omgaan met oogverblindende overdaad en gulzigheid, in ons nog niet volledig uitgeziekt katholicisme, een zonde die de waarschuwing voor volgende sprinkhanenplaag in zich draagt . Honger is sinds mensenheugnis een toorn uit de hemel, een decimerende gesel , de herschikking van generaties. Uiteraard gaat het niet gewoon om honger, maar om honger-honger; in onze contreien 'le mal Flamand' uit de 19de eeuw of de honger uit de oorlogswinter in Leningrad , toen inwoners vertwijfeld bouillons trokken van hun boekentassen' . Hoewel het elders op de wereld nog steeds een dagelijks strijd is lijkt het voor ons allemaal verleden tijd te zijn. De Westerse mens wordt meer en meer een krokodil die verscholen in de modder op zijn Waldorfsalade ligt te wachten en zijn oog niet meer opentrekt voor de drinkende gnoes .
Voor die ethische eter (maar eigenlijk ook voor alle anderen) is er nu goed nieuws. Uit Spanje komt een supergraansoort aanwaaien die niet eens genetisch is gemanipuleerd : tritordeum.
Midden jaren 70 werd aan het IAS ( Instututo de Agricultura Sostenibile ) in Cordoba onder toezicht van het Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) begonnen met het ouderwetse kruisen van de gekende harde tarwe ('triticum durum') met andere graansoorten in een poging een gewas te verkrijgen met dezelfde eigenschappen als triticum durum ( dat zeer goed bestand is tegen droogte) maar met een hogere voedingswaarde. Het duurde verscheidene jaren tot ze de juiste 'match' hadden gevonden; die bestond tenslotte uit de kruising tussen harde tarwe en wilde gerst ( Hordeum chilense) die , zoals de naam zegt, vooral in Chile en Argentinië inheems is.
Het resultaat is een gewas dat spectaculair rijker is aan eiwitten , vezels , essentiële mineralen , fructaan en het onverzadigde vetzuur oleïne. Bovendien is het gehalte aan reactieve gluten lager dan bij gewoon graan of spelt. Kortom een supergraan!
Alles bij elkaar is het nog verwonderlijk hoe lang het heeft geduurd vooraleer tritordeum ook commercieel aansloeg. Tenslotte was het tien jaar geleden al klaar om de wereld te veroveren. Dat is nu nog steeds niet het geval, maar de tekenen zijn hoopvol.
Het CSIC richtte een spin-off bedrijf op , Agrasys , dat met zetel in Barcelona het graan verbouwt in Andalusië, Apulië en Zuid-Portugal. En dat zowel op conventionele als op biologisch wijze. Momenteel is het graan enkel in Spanje, Italië, Portugal en verspreid in Franktijk te krijgen. Maar Agrasys sloot inmiddels contracten af om tritordeum ook in Noord-West-Europa te kunnen verdelen. In Italië kan je al focaccia's en pizza's krijgen gemaakt van tritordeum.

 

AND MILES TO GO BEFORE I SLEEP

The woods are lovely, dark and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep


JFK was een fan en weefde de regels vaak doorheen zijn toespraken. Dat deed hij natuurlijk niet zomaar. Er spreekt een wil uit tot het houden van een belofte , een boodschap die hij zelf graag uitdroeg , hoewel het de dichter vermoedelijk meer om een lotsbestemming ging. Moeilijk te zeggen of de jonge gehaaide politicus werkelijk in de oude schrijver en zijn werk was geïnteresseerd. Hoewel Kennedy wel meer schrijvers in z'n entourage kende; Steinbeck bijvoorbeeld en wanneer ik mij niet vergis, ook James Salter .

Het was op voorspraak van Jacky Kennedy dat de 86 jarige dichter op de inauguratie van John F. Kennedy (20 januari 1961) een gedicht mocht voordragen. Dat verliep niet van een leien dakje. Hij had speciaal voor de gelegenheid een gedicht geschreven, maar toen hij aan de beurt was leek de man van slag, kon de tekst die hij in z'n hand hield niet lezen, mogelijks uit zenuwachtigheid, mogelijks omdat hij door invallend licht op deze erg witte , winderige en koude januaridag de tekst niet kon lezen. Maar hij herstelde zich snel en kreeg zelfs de lachers op z'n hand toen de cultuurbarbaar par excellence , kersvers vice-president Lyndon Johnson , schaduw op het blad wilde werpen door er zijn hoed boven te houden en de dichter daarop het storende hoofddeksel achteloos aannam met de woorden "let me help you with that". Daarop begon hij zijn gedicht 'The Gift Outright' voor te dragen dat hem passend leek voor de gelegenheid en dat begint met de catchy regel : " The land was ours before we were the land's."

De dichter in kwestie, Robert Frost (1874-1963 ) was de eerste die tijdens een inauguratie een gedicht mocht voordragen. Later zouden ook Clinton en Obama tijdens hun respectievelijke inauguraties dichters het woord laten voeren.
Frost was aan het eind van zijn leven een instituut. Hoewel hij nooit een 'college degree' behaalde werd hij tijdens zijn leven omwille van zijn gedichten overladen met prijzen.
Samen met 'The Road Not Taken' uit 1920 behoort 'Stopping by Woods on a Snowy Evening' ongetwijfeld tot zijn bekendste gedichten die een breed spectrum van Amerikanen aansprak. Wie een poging wil ondernemen om Frost's poëzie kort te omschrijven kan dat het beste doen aan de hand van deze beide gedichten : technisch, qua rijmschema perfect, het vocabularium eenvoudig, de thematiek, vaak de natuurbeschrijving (meestal in New England gesitueerd) als reflectie van een gevoelstoestand. Hoewel uitgekiend, lijkt het gedicht erg simpel en wordt het effect bereikt door bij de lezer een hele wereld op te roepen met een minimum aan woorden en waarbij hij bv ook aandacht besteedt aan de volgorde van de woorden. Door in 'Stopping by Woods on a Snowy Evening' de laatste versregel nog eens te herhalen krijgt het gedicht een extra dimensie die het anders zou ontberen .Door opbouw en vormgeving zijn z'n gedichten ook erg geschikt om voor te dragen.

Robert Frost ( hij werd vernoemd naar generaal van de geconfedereerden Robert E. Lee) werd in 1874 geboren in San Fransisco uit een alcoholverslaafde journalist met politieke ambities en een puriteinse, erg devote moeder die de Zweedse Kerk (Swedishborgian Church) aanhing.Toen hij elf was overleed zijn vader aan TBC , het gezin achterlatend met, na schuldenaftrek, alles samen 8 Dollar. Z'n moeder trok daarop met haar kinderen naar haar ouders in Lawrence , Massachusetts, een jaar later naar Salem Depot, New Hampshire . Robert kon in een schoolse omgeving moeilijk aarden en hij werd tot z'n tiende vooral thuis onderwezen (z'n moeder was onderwijzeres). Op z'n veertiende slaagde hij toch in de toelatingsproef voor Lawrence High School, waar hij het jaar daarop als primus het jaar beëindigde. Zijn eerste gedichten werden in de schoolkrant opgenomen. In 1891 slaagde hij voor z'n ingangsexamen voor het prestigieuze Harvard, maar omdat dit uiteindelijk te duur was trok hij naar Dartmouth College in Hanover,New Hampshire ( hoewel minder gekend behoort het toch tot de befaamde Ivy League). Hij zou er maar twee maand blijven, keerde dan terug naar Salem Depot waar hij ging lesgeven bij z'n moeder op de lagere school. In 1895 huwde hij een jeugdvriendin en een jaar later werd z'n oudste zoon geboren die op vierjarige leeftijd aan cholera zou overlijden.
Tussen 1897 en 1899 volgde hij uiteindelijk toch les aan Harvard, maar brak die studie af wegens ziekte. Via z'n grootvader kwam hij in het bezit van een boerderij in Derry , New Hampshire waar hij gedurende negen jaar het schrijven met het werk op het land zou combineren. Hij was intussen vader van nog een zoon en twee dochters geworden . Zijn gedichten trokken steeds meer belangstelling.
Het landbouwexperiment mislukte en na wat lesgeven hier en daar trok hij in 1912 met zijn gezin naar Engeland. Hij zou er tot 1915 blijven en maakte er kennis met de coryfee van de Amerikaanse poëzie Ezra Pound (1885-1972) met wie hij levenslang bevriend zou blijven, ook nadat Pound door z'n dubieuze stellingnames tijdens de 2de WO zou worden geïnterneerd.
Terug in de VS kocht hij een boerderij in Franconia, New Hampshire en verdeelde zijn tijd tussen schrijven, les geven ( in Dartmouth en in Amherst ) en lezingen houden. Hij bleef constant bundels uitgeven en won in 1924 z'n eerste Pulitzer-prijs voor de bundel 'New Hampshire', met daarin het gedicht 'Stopping by Woods on a Snowy Evening'. Hij zou de Pulitzer-prijs in totaal vier maal winnen; dat was voorheen nog nooit gebeurd ( de laatste keer won hij de prijs in 1943 voor 'A Witness Tree'; die bundel was een jaar eerder uitgebracht en ging 'in no time' 10.000 maal over de toonbank).
Daarnaast won hij prijzen aan prestigieuze universiteiten als Yale en Oxford.
Ondanks die successen was zijn privé-leven nogal tragisch: zijn zoon pleegde zelfmoord met een jachtgeweer ( een dag nadat zijn vader urenlang op hem had ingepraat) , zijn dochter Marjorie stierf in het kraambed, zowel zijn zus als zijn dochter Irma waren psychisch labiel en verbleven afwisselend thuis en in instellingen en ook de gezondheid van zijn echtgenote ging na 1930 snel achteruit; ze stierf in 1938 aan een hartaanval.

Frost leefde afwisselend in Cambridge, Massachusetts en in Florida. Hoewel van hoge leeftijd bleef hij aan het publieke leven deelnemen en zette zich samen met onder meer Hemingway in voor de vrijlating van Ezra Pound (die daarop naar Italië emigreerde). Na zijn verschijning op de inauguratie van JFK, trok Frost nog naar de USSR , waar hij een privé-onderhoud had met Nikita Chroesjtsjov . Met Kennedy geraakte hij getroebleerd nav de Varkensbaaicrisis. Hij stierf op 29 januari 1963 in Boston aan de gevolgen van een embolie eerder die maand. Hij ligt begraven in Vermont.

Over 'Stopping by Woods on a Snowy Eveningy' verklaarde hij ooit dat het gedicht was ontstaan tijdens zijn jaren als appelboer in New Hampshire. Hij was niet bijster succesvol en toen hij op een winteravond rond kerstmis na opnieuw nauwelijks iets verkocht te hebben huiswaarts keerde en in de sneeuw voorbij het bos kwam, realiseerde hij zich vertwijfeld dat hij z'n vrouw en z'n kinderen voor de feestdagen niets te bieden zou hebben.


Stopping by Woods on a Snowy Evening.


Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.

My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.

He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound's the sweep
Of easy wind and downy flake.

The woods are lovely, dark and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep

8. jun, 2016
«Or, l'essence d'une nation est que tous les individus aient beaucoup des choses en commun et aussi que tous aient oublié bien des choses. (…) Tout citoyen français doit avoir oublié la Saint-Barthélemy, les massacres du Midi au XIIIe siècle »
(Ernest Renan; Qu'est-ce que une nation/1882)